Графік роботи:

понеділок - четвер з 8.00 до 17.00, п`ятниця з 8.00 до 16.00

Президент України
Верховна Рада України
Кабінет міністрів України
ГУДС
Миколаївська обласна державна адміністрація
Міністерство соціальної політики України
Миколаївська обласна рада Координаційний центр з надання правової допомоги Департамент соціального захисту населення

Соціальна підтримка сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах

    В існуючих нині в Україні соціально-економічних умовах значна кількість українських сімей потребує соціального захисту і допомоги, які тією чи іншою мірою надаються державними та громадськими організаціями й базуються на відповідній нормативно-правовій базі. Робота соціального працівника вимагає міжвідомчої співпраці, формування в кожному окремому випадку команди з представників різних підрозділів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськості для вирішення ключових проблем клієнта.
Соціальна робота з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, є одним з пріоритетних напрямів діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
    В зазначеному напрямку роботи одним з найголовніших чинників є раннє виявлення сімей, які потребують сторонньої допомоги, з метою профілактики сімейного неблагополуччя, своєчасного виявлення проблем та надання відповідної якісної допомоги.
    З метою підтримки таких сімей, у 2012 році було введено в структуру центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді посади фахівців із соціальної роботи на території кожної сільської та селищної ради Миколаївської області.


   Основне завдання фахівця із соціальної роботи - бути помічником для кожної родини, яка потребує допомоги. Насамперед для сімей, які ризикують потрапити у складні життєві обставини внаслідок втрати роботи членами сім’ї, інвалідності, тяжкого захворювання, насильства над дітьми, розлучення, повернення одного з батьків після відбування покарання в місцях позбавлення волі, неналежного виконання батьківських обов’язків.


Клієнти ЦСССДМ:


   Сім’ї з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах і не в змозі подолати їх самостійно:

 • сім’ї, де є проблема сирітства (сім’ї опікунів/піклувальників);
 • сім’ї, у яких існує ризик передачі дитини до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (ризик вилучення дитини із сім’ї);
 • жінки, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини;
 • сім’ї,  в яких діти знаходяться в інтернатних закладах (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які виховуються в спеціальних та санаторних інтернат них закладах);
 • неповні сім’ї (мати-одиночка, один батько виховує дитину, неповнолітні матері);
 • сім’ї, де є конфлікти між членами сім’ї (негативні взаємовідносини між членами сім’ї, проблеми виховання дітей, бездоглядність дітей тощо);
 • сім’ї, в яких діти скоїли правопорушення ті діти, які стоять на внутрішкільному обліку;
 • сім’ї, де є проблема безробіття одного з членів сім’ї, якщо він зареєстрований в державній службі зайнятості, як такий, що потребує працевлаштування;
 • сім’ї, в яких є загроза або виявленні факти насилля над одним із членів сім’ї або жорстокого поводження над дітьми;
 • сім’ї, де один із членів сім’ї перебуває в місцях позбавлення волі або повернувся з них;
 • сім’ї, де існує проблема зі здоров’ям (алкогольна, наркотична залежність, тубінфікування, ВІЛ-інфекція, інвалідність);
 • особи та сім’ї з дітьми, які потребують соціальних виплат, пільг.

 

   Послуги, які надають спеціалісти ЦСССДМ:


1. Інформаційні послуги:

 •  Надання інформації про види соціальних виплат (якщо сім’я або особа має на них право відповідно до чинного законодавства).
 •  Надання контактів служб, установ,закладів, до яких необхідно звернутися по відповідну допомогу та про умови отримання соціальних послуг.

 

2. Психологічні послуги:

 •  Психологічна діагностика, спрямована на виявлення соціально-психологічних характеристик особистості.
 •  Надання консультацій з питань психологічного здоров’я та поліпшення взаємин з навколишнім середовищем.
 •  Обговорення проблем та надання порад з розв’язання соціальних та психологічних проблем.
 •  Сприяння в запобіганні виникненню непорозумінь та конфліктів між членами сім’ї.
 •  Психологічна корекція та реабілітація.


3. Соціально-педагогічні послуги:

 •  Виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів членів родини.
 •  Просвітницька робота щодо всебічного гармонійного розвитку дитини; особливостей розвитку сім’ї та сімейних стосунків.
 •  Навчання батьків ефективним методам виховання, мобілізації власних ресурсів сім’ї для вирішення проблем надалі.
 •  Допомога батькам у розв’язанні конфліктних ситуацій сімейного виховання.
 •  Педагогічне консультування з питань розв’язання педагогічних проблем сім’ї та її членів.
 •  Влаштування дитини в клуб, секцію, гурток.

 

4. Соціально-медичні послуги:

 • Посередництво в здійсненні профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів.
 • Консультації з питань збереження і зміцнення здоров’я; формування ідеології здорового способу життя й подолання шкідливих звичок.
 • Формування сексуальної культури і навичок захищених статевих відносин.
 • Профілактика туберкульозу, венеричних захворювань, ВІЛ/СНІДу.


5. Юридичні послуги:

 • Надання консультацій з питань чинного законодавства, гарантій та пільг.
 • Здійснення захисту прав та інтересів сім’ї чи особи.
 • Захист прав дитини.


6. Соціально-економічні послуги:

 • Допомога в залученні додаткових ресурсів для задоволення матеріальних інтересів і потреб сімей чи осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, що реалізуються у формі сприяння у наданні натуральної допомоги (забезпечення одягом та взуттям тощо).
 • Допомога в оздоровленні, сприяння в отриманні державних соціальних допомог, у наданні грошової допомоги, а також допомоги у вигляді грошових компенсацій.
 • Інформування з питань працевлаштування та сприяння цьому, навчання.
 • Посередництво в наданні гуманітарної допомоги тощо.

 

 

 

 

Шановні громадяни!

Якщо ви або члени сім’ї, маєте проблемами стосовно відсутності роботи, виховання дітей, конфліктних стосунків з членами родини, здоров’я, малозабезпеченості звертайтеся до центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Миколаївської області. Послуги, що надаються центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, є державними послугами і здійснюються на безоплатній основі.