Графік роботи:

понеділок - четвер з 8.00 до 17.00, п`ятниця з 8.00 до 16.00

Президент України
Верховна Рада України
Кабінет міністрів України
ГУДС
Миколаївська обласна державна адміністрація
Міністерство соціальної політики України
Миколаївська обласна рада Координаційний центр з надання правової допомоги Департамент соціального захисту населення

Форма запиту

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Миколаївського обласного
центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
від «01» лютого 2012 року № 17-ОД

 

Форма запиту на інформацію

Розпорядник                               Миколаївський обласний центр соціальних
інформації                                               служб для сім`ї, дітей та молоді

Запитувач ___________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,
____________________________________________________________________ 
прізвище, ім’я, по батькові представника організації - для юридичних
____________________________________________________________________ 
осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
____________________________________________________________________ 
поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної
інформації» надати
____________________________________________________________________
(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк
(необхідне зазначити):

на поштову адресу _____________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
____________________________________________________________________
будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу __________________________________________________

телефаксом __________________________________________________________

за телефоном ________________________________________________________

____________________
(дата) (підпис)

 


Примітки:

1. Запит може бути поданий до Миколаївського обласного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді:

 • на поштову адресу - 54001, м. Миколаїв, вул. Спаська, 43/5;
 • на електронну адресу - socserv2008@ukr.net;
 • телефаксом - (0512) 37 64 92
 • за телефоном - (0512) 37 64 92.

 

2. Запит може бути поданий особисто до відділу організаційно-правової роботи Центру в робочий час: понеділок - четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45, перерва на обід - з 12.00 до 12.45.

3. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

4. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

5. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

6. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

7. Інформація на запит надається безоплатно.

8. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

9. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

 • Центр не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
 • інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом; 
 • запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;
 • не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:
 1. прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
 2. загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
 3. підпис і дату (за умови подання письмового запиту).