Графік роботи:

понеділок - четвер з 8.00 до 17.00, п`ятниця з 8.00 до 16.00

Президент України
Верховна Рада України
Кабінет міністрів України
ГУДС
Миколаївська обласна державна адміністрація
Міністерство соціальної політики України
Миколаївська обласна рада Координаційний центр з надання правової допомоги Департамент соціального захисту населення

Соціальна робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які є випускниками інтернатних закладів та осіб з їх числа


Людина від народження має права й обов’язки, які дозволяють адаптуватися до суспільного життя, долати певні труднощі, змінювати усталений стиль життя, соціалізуватися. Процес адаптації відбувається в кожного по-різному. Добре, коли цей процес відбувається в сімейному оточенні, в атмосфері любові й тепла.
Однак не можна забувати, що існує найбільш уразлива й незахищена категорія дітей, зокрема діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа, опіку над якими здійснює держава.
На сьогодні проблема непідготовленості вихованців шкіл-інтернатів до самостійного життя є найбільш актуальною.
Необхідно відзначити, що дана діяльність досить багатопланова і різноманітна. В першу чергу підготовка випускників інтернатних закладів до самостійного життя являє собою розвиток знань, умінь і навичок, необхідних для їх успішної адаптації в суспільстві.

 

З метою підготовки до самостійного життя, соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які є учнями старших та випускних класів інтернатних закладів, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводять для них курс тренінгових занять під час яких розглядаються наступні питання:

 • соціально-психологічна підтримка: формування позитивної поведінки, розвиток комунікативних навичок та навичок висловлювання власної думки, розвиток вміння брати на себе відповідальність та усвідомлювати значення та наслідки своїх вчинків, стимулювання розвитку позитивних рис характеру, формування впевненості в собі та позитивної самооцінки, набуття навичок планування власного майбутнього, навчання навичкам уникнення та розв’язання конфліктів, планування сім’ї, психологічні аспекти подружнього життя;
 • соціально-правова допомога: консультування з питань трудового, житлового, цивільного, сімейного законодавства України, прав та пільг, передбачених законодавством;
 • допомога в виборі професії;
 • формування соціально-побутових умінь та навичок в плануванні витрат сімейного бюджету, веденні домашнього господарства, придбанні продуктів харчування, догляді за тілом, планування дозвілля тощо.

 

Здійснення соціальної роботи з особами з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з метою захисту їх житлових та майнових прав та сприяння у поставленні на квартирний облік та подальшій зайнятості.

 

Основні проблеми, які вирішуються під час надання спеціалістами центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді соціальних послуг особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

 • оформлення документів;
 • ­вирішення житлово-побутових проблем, у т.ч. поліпшення житлових умов та сприяння у поставленні на квартирний облік;
 • ­налагодження (відновлення) соціальних зв’язків;
 • ­отримання допомоги в лікуванні, догляді;
 • ­отримання доступу до більш освітніх можливостей або соціальної активності;
 • ­навчання навичкам безпечного способу життя щодо інфікування ВІЛ;
 • ­сприяння у працевлаштуванні;
 • ­соціально-психологічна підтримка: розвиток комунікативних навичок, формування впевненості у собі та позитивної самооцінки, набуття навичок уникнення та розв’язання конфліктів, вирішення особистісних проблем;
 • ­допомогу у працевлаштуванні або перекваліфікації, підвищенні кваліфікації, продовженні навчання;
 • ­вирішення таких складних соціальних проблем, як реєстрація, поставлення на квартирний облік, поновлення права на житло, погашення заборгованості за комунальні послуги.
 • ­допомога в отриманні пільг передбачених законодавством.

 

Житлові та майнові права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

 

Важливим кроком до розв’язання майнових проблем дітей цієї категорії стало прийняття в липні 2010 року Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа», яким врегульовуються питання взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов за місцем їх походження або проживання при досягненні 16-річного віку.
Відповідно до статті 32 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування несуть відповідальність за збереження житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і повернення його після завершення їх перебування у відповідному закладі для таких дітей. А в разі відсутності такого житла (стаття 33 вищезазначеного закону) місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування протягом місяця у позачерговому порядку забезпечують таких дітей, а також осіб із їх числа впорядкованим соціальним житлом.
У цій статті також зазначається, що до працевлаштування випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, квартирна плата та плата за комунальні послуги здійснюється органами праці та соціального захисту населення за місцезнаходженням житла.


Документи необхідні для постановки на квартирний облік.

 

Особа з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, яка не перебуває на квартирному обліку і має необхідність бути взята на нього може подати заяву про постанову на квартирний облік до виконавчого комітету місцевої ради за місцем проживання або походження. В заяві має бути зазначено, що особа має право позачергового отримання жилого приміщення. Заява підписується також членами його сім’ї, які разом проживають, мають самостійне право на одержання жилого приміщення і бажають разом стати на облік.


До заяви особи з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, додаються:

 • документи, що підтверджують статус особи з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • довідка з місця проживання про склад сім’ї та прописку (форма вказана у Правилах обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 р. N 470) - (Додаток 8), видана організацією, яка здійснює експлуатацію жилого будинку, або громадянином, який має у приватній власності жилий будинок (частину будинку), квартиру;
 • довідки про те, чи перебувають члени сім’ї на квартирному обліку за місцем роботи (у виконавчому комітеті місцевої ради).

 

У необхідних випадках до заяви додаються також медичний висновок, довідка (виписка з рішення виконавчого комітету місцевої ради) про невідповідність жилого приміщення встановленим санітарним і технічним вимогам, копія договору піднайму жилого приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду чи договору найму жилого приміщення в будинку житлово-будівельного кооперативу або в будинку (частині будинку), квартирі, що належить громадянину на праві приватної власності. Інші документи при необхідності запитуються виконавчим комітетом місцевої ради.
Рішення про надання жилого приміщення приймає виконавчий комітет місцевої ради у віданні, якого перебуває жилий будинок.
На підставі рішення про надання жилого приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду виконавчий комітет районної, міської, районної в місті, селищної, сільської ради видає громадянинові ордер, який є єдиною підставою для вселення в надане жиле приміщення.

 

Шановний випускнику інтернатного закладу!

 

Незабаром повноліття, тобі виповниться 18 років і ти станеш дорослою та самостійною людиною, яка сама буде відповідати за своє майбутнє: своє житло, своє здоров’я, своє життя.
Якщо тобі вже є 18 років і ти не маєш житла або не маєш роботи,
або тобі необхідна підтримка у вирішенні особистісних проблем
ти завжди можеш звернутися за консультацією до спеціалістів
Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.


Спеціалісти центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді будуть підтримувати тебе на початку твого самостійного життя, сприятимуть твоєму навчанню, зайнятості, працевлаштуванню, забезпеченню житлових та майнових прав, поставленню на квартирний облік
та вирішенню особистісних проблем.